North Star (Ep. 1)

ESPN+ • NCAA Golf

Just Us (Ep. 2)

ESPN+ • NCAA Golf

You Win Some, You Learn Some (Ep. 3)

ESPN+ • NCAA Golf

Dream Realized (Ep. 4)

ESPN+ • NCAA Golf

Patient and Present (Ep. 5)

ESPN+ • NCAA Golf

Mind Games (Ep. 6)

ESPN+ • NCAA Golf

Playing the Course (Ep. 7)

ESPN+ • NCAA Golf

Shaping History (Ep. 8)

ESPN+ • NCAA Golf